تغییرات دوران بارداری، جسمی و روحی

سه ماهه اول بارداری
بلاتکلیفی: 
در هفته های اول، زن از بارداری خود مطمین نیست و به دنبال نشانه ای از تغییرات بارداری در بدن خود است . واکنش زنان به این وضعیت متفاوت است.
تردید و دو دلی: 
تقریبا تمام زنان زمانیکه از بارداری خود مطمین میشوند، دچار تردید میگردند. برخی از انان زمان بارداری را مناسب نمیدانند و برخی فکر میکنند امادگی ندارند و نگران روابط خود با همسر یا فرزندانشان هستند.
توجه به خود: 
در سه ماهه اول توجه زن بیشتر به خودش است. واکنش زن باردار نشان میدهد که در بدن تغییراتی رخ داده ولی وجود جنین هنوز معلوم نیست. زن باردار میگوید من باردارم به جای انکه بگوید من بچه دار میشوم. تغییرات جسمی و هورمونی ممکن است سبب تغییرات خلق وخو، بی ثباتی احساسات وهیجانات گذرا شود. عصبانیت و خواب الودگی یا خستگی شدید از تظاهرات این تغییرات است. ممکن است زن باردار بدون علت گریه کند و تحریک پذیر شود. این تغییرات موجب سردرگمی همسر میشود.
سه ماهه دوم بارداری
تغییرات جسمی: 
تغییراتی مانند بزرگ شدن پستان ها و رحم، افزایش وزن و از همه مهمتر حرکت جنین،ب ه وجود جنین واقعیت میبخشد. زن باردار جنین را به صورت موجودی جدا ولی وابسته به خود میداند.ممکن است زن باردار بکوید من بچه دار میشوم.
توجه به جنین: 
در این زمان زن باردار حال عمومی بهتری داردو به جنین بیشتر توجه میکند.مایل است در مورد تغذیه و نحوه رشد جنین بداند.
خود شیفتگی و درون گرایی: 
زن باردار به توانمندی خود در محافظت از جنین بسیار علاقه مند است که گاهی به صورت خودشیفتگی بروز میکند.ب ه خوراک و پوشاکش بیشتر از گذشته اهمیت میدهد. برخی از زنان باردار شاغل ممکن است نسبت به شغل خود و وقایع روزمره بی علاقه شوند.
سه ماهه سوم بارداری
آسیب پذیری: 
زن باردار در این زمان و مشخصا در ماه هفتم،احساس میکند اسیب پذیر استو ممکن است به بچه اسیب برسد یا از بین برود.به همین دلیل از حضور در جاهای شلوغ خودداری میکند.
افزایش وابستگی: 
اغلب در هفته های اخر بارداری به همسر و خانواده احساس وابستگی بیشتری پیدا میکند. ممکن است مرتبا با محل کار همسر تماس بگیرد تا از دست رس بودن وی مطمین شود.
زن باردار خود را برای زایمان و مادر شدن اماده میکند و به محبت و توجه همسر خود بیشتر نیاز دارد.از خصوصیات بچه خود صحبت میکند و میگوید ممن مادر میشوم.
نگرانی: 
معمولا او نگران است که اگر درد زایمان شروع شود چه باید بکند. برای کاهش نگرانی بهتر است زن باردار در مورد همراه خود هنگام زایمان یا فردی که در صورت نیاز باید از فرزند دیگرش مراقبت کند و مسایل دیگر برنامه ریزی کند.
زوجین باید بدانند که این واکنش های روانی ،طبیعی است و به تدریج برطرف میشود. همچنین ممکن است این تغییزات در بارداری اول و بارداریهای بعدی متفاوت باشد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here