گشت و گذار در بهشت ایران

گلستان در ۴فصل سال بهشت ایران است. جایی که طبیعت زیبا و آب و هوای معتدل آن هرکسی را شیفته خود می کند.

این روزها که گرمای هوا خیلی ها را از شهرهایشان فراری داده، سفر به گلستان پرآب و سرسبز می تواند یک گزینه مناسب برای گشت و گذار باشد. به خصوص اگر قرار باشد از رودخانه ها و آبشارهای این استان دیدن کنید!

رودخانه قرناوه
این رودخانه از دامنه شمال شرقی کوه شاهانه و دامنه غربی کوه آودار در ۵۳ ‏کیلومتری شمال شرقی کلاله و ۸۳کیلومتری شمال شرقی گنبد کاووس سرچشمه می گیرد ورو به سوی غرب از دره شمالی کوه شاهانه عبور می کند. در روستای غرب با رودخانه اسماعیلک مخلوط می شود و پس از مشروب ساختن روستای کریم ایشان به سوی جنوب غربی و غرب جریان می یا بد.

sightseeing-in-iran-paradise

 در روستای چاتال با رودخانه چقلیق مخلوط می شود و رو به سوی جنوب غربی، روستاهای “علی قپان” و”قپان” را مشروب می سازد و د‏ر روستای “پشی” با رود ‏خانه شور دره د‏ر هم می آمیزد‏. سپس روستای علی بیک را مشروب نموده و در روستایی به نام “سیت” با رودخانه کرکل د‏ره مخلوط می شود و پس از مشروب نمودن روستای شیخ د‏ر جنوب غربی روستای گوکچه به رودخانه گرگان رود می پیوندد ‏.

آدرس: گنبد کاووس – ۵۳ ‏کیلومتری شمال شرقی کلاله و ۸۳کیلومتری شمال شرقی

 رودخانه دهانه
رودخانه دهانه از مخلوط شدن رودهای آنا سخیوگ و مادرسو در روستای تنگر در ۵۴ ‏کیلومتری شمال شرقی گنبدکاووس پدید می آید. این رودخانه دره میان رشته “قره کسمور” درشمال و رشته”کوسوان ” در جنوب را رو به سوی غرب طی می کند و پس از عبور ازروستای “بش اولی” به سوی جنوب غربی متوجه می گردد در سر راه روستای “شفال تپه” را مشروب می سازد و پس از عبور از روستای “آق قمیش”و مخلوط شدن با ریزابه کوچک که از جنوب شرقی سرازیرگردیده است، باکمی انحراف به طرف شمال غربی متوجه می شود و پس از مخلوط شدن با یک ریزابه دیگر که آن نیز از ارتفاعات جنوب شرقی سرچشمه می گیرد، به سو ی غرب و بعد به طرف شمال جریان می یابد.

  sightseeing-in-iran-paradise

 روستاهای “قانجق”،”آجن” و “قره قوجا” را سیراب می کند و پس اژدر هم آمیختن با یک ریزابه کوچک دیگر که آن هم از ارتفاعات جنوب شرقی سرازیرگردیده است، به سوی شمال غربی به جریان خود ادامه می دهد. در یک کیلومتری جنوب کلاله با ریزابه بزرگی که از دامنه جنوبی رشته “یشک یال” سرچشمه گرفته، مخلوط می شود و به سوی غرب جریان می یابد. پس از طی حدود ۷ کیلومتر، به طرف جنوب غربی متوجه می شود و با یک قوس نسبتاً کوچک، راهی شمال شده و در جنوب شرقی روستای امان خواجه به گرگان رود می ریزد.

آدرس:گنبد کاووس – ۵۴ ‏کیلومتری شمال شرقی گنبدکاووس

رودخانه آق بند
این رودخانه از دامنه غربی کوه «گلچه داغ »در ۵۰ کیلومتری شمال شرقی گنبد کاووس سر چشمه گرفته و رو به سوی غرب از دره نسبتاً تنگ و پر شیب آق بند عبور می کند و روستای آق بند را در سر راه خود مشروب می سا زد. در ۶ کیلومتری غرب روستای مزبور تغییر مسیر داده و به طرف جنوب غربی متوجه می شود.

  sightseeing-in-iran-paradise

  ضمن مخلوط شدن با چند خشک رود کوچک، در ۵ کیلومتری شرق روستای «قره ماخر» با خشک رود بزرگی که از دامنه های غربی رشته کوه های میرداوود وآق دیرگک سرچشمه گرفته است، مخلوط می گردد و روبه سوی غرب از روستای «قره ماخر» عبور می کند و پس از طی یک قوس راستگرد نسبتاً بزرگ، به دریاچه نمک دانشمند، در۴۲ کیلومتری شمال غربی گنبدکاووس می ریزد.

آدرس:گنبد کاووس – ۵۰ کیلومتری شمال شرقی

آبشار لوه
آبشار لوه یکی از زیباترین آبشارهای ایران است که در ۲۰ ‏کیلومتری گالیش و در۵ کیلومتری جاده اصلی مشهد-گلستان درکنار روستایی ‏به همین نام واقع شده است. هجواری این آبشار با پارک جنگلی گلستان ارزش توریستی ویژه ای به آن بخشیده است. آبشار لوه در محل محدوده شهرستان مینو دشت قرار دارد. گالیکش آبشارهای متعددی دارد که در این میان آبشار لوه با ۷۵ متر ارتفاع از آبشارهای دیدنی و کم نظیر استان گلستان و در روستای لوه است.

   sightseeing-in-iran-paradise

تبلیغات در خصوص این آبشار چندان زیاد نیست و اکثر آنهایی که راهی این روستا و آبشارش می‌شوند از طریق دوستان و آشنایان و یا بصورت اتفاقی راهی به این جنگل یافته‌اند.

آدرس:۲۰ ‏کیلومتری گالیش و در۵ کیلومتری جاده اصلی مشهد-گلستان

 آبشار شیرآباد
این آبشار د‏ر ۷کیلومتری جنوب شهر خان ببین شهرستان گنبد و د‏ر د‏امنه کوههای البرز و جنگلهای پوشیده از د‏رختان کهن و سر به فلک کشیده واقع شده است.

  sightseeing-in-iran-paradise

  در مسیر آن رود ‏خانه و چشمه سارهای زیبا و خنک قراردارد ‏.آبشار شیرآباد ‏به صورت پله ای و مشتمل بر۱۲ آبشار کوچک و بزرگ است. بزرگ ترین آبشار آن ۳۰ ‏متر ارتفاع دارد ‏و حوضچه با عمق ۴۰ ‏تا ۸۰ ‏متردر پای د‏یوار آن به وجود آمده است.

آدرس:۷کیلومتری جنوب شهر خان ببین شهرستان گنبد

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here