تغییرات سینه در بارداری

درد در ناحیه سینه
این درد در سه ماهه اول بارداری احساس می شود. برای برخی از خانم ها این درد ممکن است مشابه علایم وقوع عادت ماهیانه باشد که در واقع یکی از نشانه های بارداری است.

تغییرات نوک سینه
همان طور که بارداری پیشرفت می کند ممکن است نوک سینه ها بزرگ تر و تیره تر شود. همچنین امکان دارد جوش ها یا نواحی سفید رنگی روی هاله قهوه ای اطراف نوک سینه ها مشاهده شود. این موارد طبیعی هستند و جایی برای نگرانی نیست.

بزرگ تر شدن سینه ها
در اواخر سه ماهه اول یا شروع سه ماهه دوم بارداری ممکن است مشاهده کنید که سینه ها شروع به رشد می کنند. دلیل این امر آماده شدن بافت سینه ها برای شیردهی می باشد. در اواخر بارداری بهتر است از یک لباس زیر مناسب و اندازه استفاده کنید.

بیرون آمدن آغوز
اولین شیری که بدن می سازد آغوز نام دارد. آغوز هر چیزی را که نوزاد برای شروع زندگی نیاز دارد برای او تامین می کند. در اواخر بارداری ممکن است متوجه شوید که این مایع طلایی رنگ از سینه های تان خارج می شود و یا در نوک سینه یک ماده سخت ببینید.

عدم تغییر در سینه ها
ممکن است شما جز آن دسته ای باشید که فقط علایم خفیف در سینه دارید یا ممکن است هیچ علایمی نداشته باشید. نگران نباشید زیرا این موضوع ارتباطی به توانایی شما در داشتن یک بارداری موفق یا تغذیه فرزندتان با شیر نخواهد داشت.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here