نقاط عطف رشد کودک در پانزده ماهگی

یادگیری راه رفتن و صحبت کردن از بزرگ ترین کارهای کودک در این دوران است، پس از رشد فرزند خود لذت ببرید و مطمئن باشید که همیشه بر کارهایش نظارت دارید.

حرکات جسمانی

به شکل ناپایدار و با پاهای باز راه می رود. با انداختن خود به عقب یا افتادن به جلو روی دست هایش از حالت ایستاده به حالت نشسته در می آید. از پله ها چهار دست و پا بالا می رود. ممکن است بتواند خم شود و اسباب بازی را از زمین بردارد.

مهارت دستی

بعد از اینکه به او نشان داده شود، می تواند برجی با دو مکعب بسازد. مداد شمعی را می گیرد و از خط خطی کردن شما تقلید می کند. قاشق را به دهان می برد تا لیس بزند اما نمی تواند مانع برگشتن آن شود. فنجان را اگر به او بدهید نگه می دارد و پس می دهد.

شنوایی، بینایی و گفتار

می تواند ۴ تا ۶ کلمه قابل تشخیص بگوید و کلمات زیاد دیگری را می فهمد. فرمان های ساده را می فهمد و اجرا می کند.

رفتار اجتماعی و بازی

در لباس پوشیدن به طور سازنده تری کمک می کند. ممکن است به راحتی ناراحت و سرخورده شود. بسیار به حضور اطمینان بخش شما وابسته است. می تواند اسباب بازی بزرگ چرخداری را روی زمین هل دهد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 3 = 6