نقاط عطف رشد کودک در نه ماهگی

فرزندتان شروع به حرکت بدن خود در موقعیت های مختلف می کند پس انتظار نداشته باشید برای مدت طولانی در یک جا بماند. کودک خود را به سمت اسباب بازی ها می کشاند و از بازی با آن ها لذت می برد.

حرکات جسمانی

کودک می تواند ۱۰ الی ۱۵ دقیقه به تنهایی روی کف اتاق بنشینید. با غلتیدن یا خزیدن خودش را روی زمین حرکت می دهد. سعی می کند روی چهار دست و پا بخزد. اگر تکیه گاه داشته باشد خودش را بالا می کشد و می ایستد، اما نمی تواند خودش را پایین بکشد. اگر او را بایستانید تعمدا با هر یک از دو پایش گام بر می دارد.

مهارت دستی

با دست به دست کردن اشیا آن ها را بررسی می کند. یک دستش را دراز می کند تا اشیا کوچک را بگیرد. اسباب بازی را به سمت بزرگسالان دراز می کند اما هنوز نمی تواند رها کند مگر اینکه به سطح سفتی فشار بیاورد. هنگامی که به او غذا می دهید قاشق را می گیرد.

شنوایی، بینایی و گفتار

فریاد می کشد تا جلب توجه کند، گوش می کند و دوباره فریاد می کشد. با رشته های طولانی از هجاها، صداهای آهنگین در می آورد مانند «داددادداد» و مفهوم «بای بای» و «نه» را درک می کند. صدای بزرگسالان مانند سرفه را تقلید می کند. اشخاص و کارهای آن ها را با علاقه تماشا می کند.

رفتار اجتماعی و بازی

اسباب بازی هایی را که از لبه تخت یا میز می افتد جستجو می کند. اسباب بازی ای را که مقداری از آن پنهان باشد می تواند پیدا کند. دالی بازی می کند. شاید از غریبه ها گریزان باشد و با دیدن آن ها به بزرگسالی که می شناسد بیاویزد و چهره اش را پنهان کند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

8 + 2 =