نقاط عطف رشد کودک در دو سالگی

در این دوره سنی فرزندتان بازی با بزرگسالان را به کودکان ترجیح می دهد. هنگامی که در مرکز توجه قرار نگیرد حسادت می ورزد.

حرکات جسمانی

به راحتی می دود. می تواند عقب عقب راه برود. هنگام راه رفتن اسباب بازی چرخدار را می کشد. از اثاثیه منزل بالا و پایین می رود. با گرفتن از نرده ها و گذاشتن هر دو پا روی یک پله، از پله ها بالا و پایین می رود. توپ کوچک را پرتاب می کند. روی اسباب بازی چرخدار می نشیند و با پاها خودش را جلو می کشد.

مهارت دستی

برجی با شش مکعب یا بیشتر می سازد. می تواند نقطه و دایره بکشد. با تقلید از شما خط عمودی می کشد. پس از اینکه یک بار عکس بزرگسالان آشنا را به او نشان دهید آن ها را می شناسد. ترجیح دست راست یا چپ آشکارتر شده است.

شنوایی، بینایی و گفتار

صفحات کتاب را یک به یک ورق می زند. بیش از ۵۰ کلمه قابل تشخیص را بیان می کند. با کنار هم گذاشتن دو یا چند کلمه جملات ساده می سازد. به خودش با اسم اشاره می کند. مرتب نام اشیا را سوال می کند. در شعرهای کودکانه و آواز همراهی می کند.

رفتار اجتماعی و بازی

دور خانه به دنبال شما می رود و کارهای تان را تقلید می کند. بازی های ساده نمایشی (مامان بازی، دکتر بازی) را انجام می دهد. نزدیک دیگر کودکان بازی می کند اما هنوز همراه با آن ها بازی نمی کند. اگر ناراحت شود بدقلقی می کند اما به راحتی می توان حواس او را منحرف کرد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 1 = 3