چگونه با ناباروری کنار بیایم؟

هر یک از شما شخصیت متفاوتی دارید و هیچ گونه راه درست یا غلطی برای کنار آمدن با تلخی های ناباروری وجود ندارد.
هنگامی که تصمیم گرفته اید صاحب فرزند شوید ولی ناگهان متوجه می شوید یکی از شما دچار مشکلات باروری است این امر برای تان شوکی ویرانگر خواهد بود. طبق تحقیقات در دنیا از هر هفت زوج یک زوج با مشکل ناباروری رو به رو است. البته هر روز گزینه های درمانی جدیدی عرضه می شوند اما فرآیند درمان طولانی است و احتمال دارد چه از لحاظ جسمی و چه احساسی فرساینده باشد. در طول تحقیق و درمان، بسیاری از زوج ها افت و خیزهای فراوانی را تجربه می کنند چون احساسات شان مدام میان امید و انتظار، شکست و نا امیدی در نوسان است.ناباروری حتی سالم ترین رابطه های زناشویی را به چالش می کشد چون هر کدام از شما سعی می کند همزمان با حمایت و پشتیبانی از دیگری احساسات خود را نیز مدیریت کند.

هر موقعیت و هر شخص منحصر به فرد و یگانه است اما راهنمایی های زیر ممکن است برای تان مفید باشد:

 

  • هر یک از شما شخصیت متفاوتی دارید و هیچ گونه راه درست یا غلطی برای کنار آمدن با تلخی های ناباروری وجود ندارد.

 

  • همدیگر را تشویق کنید که تا حد امکان به برنامه های معمول زندگی تان ادامه دهید و زندگی خود را معطل این قضیه نگه ندارید.
  • ترس ها و امیدهای تان را با هم در میان بگذارید و در مواقع افسردگی و دلتنگی از یکدیگر حمایت کنید.
  • وقت بگذارید و با هم به تفریحاتی بپردازید که اگر صاحب فرزند بشوید دیگر نمی توانید به آن ها برسید.
  • روابط جنسی خود را پر حرارت و صمیمانه نگه دارید و فراموش نکنید رابطه جنسی تنها برای زاد و ولد نیست.
  • مزایای نداشتن فرزند را به خودتان یادآوری کنید و از سایر فرصت هایی که زندگی در اختیارتان می گذارد غافل نشوید.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here