خونریزی پس از زایمان

خونریزی پس از زایمان: خونریزی بعد از زایمان امری طبیعی است. ترشحات بعد از زایمان (نفاس یا lochia) سبب خروج خون باقیمانده، موکوس، و بافت جفت از رحم می شود.

آیا خونریزی تا چند روز بعد از زایمان طبیعی است؟
  • خیس شدن کامل بیش از یک پد در هر ساعت
  • ادامه خونریزی شدید و قرمز روشن بعد از هفته اول
  • تغییر رنگ مجدد خونریزی به قرمز روشن بعد از روز چهارم پس از زایمان و برطرف نشدن آن با استراحت
  • خونریزی همراه با تکه های بزرگ لخته با اندازه ای بزرگتر از یک سکه
  • بوی بد ترشحات، تب و/یا لرز

در بعضی موارد نادر بعضی زنان دچار خونریزی تأخیری پس از زایمان می شوند. در صورت وجود خونریزی شدید (در حدی که پد بهداشتی ظرف یک ساعت کاملاً از ترشحات اشباع شود) باید بلافاصله به پزشک مراجعه کرد زیرا ممکن است علائمی از باقی ماندن تکه ای از جفت در درون رحم و یا انقباض ناکافی رحم باشد. در صورتیکه خونریزی خیلی شدید باشد و احساس ضعف بوجود آید بلافاصله باید به اورژانس مراجعه کرد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here