بهداشت دوران بارداری، بایدها و نبایدها

از نزدیکی زیاد خصوصا در اوائل حاملگی و اواخر آن و مخصوصا در حاملگی اول پرهیز کنید.
نبایدها:
۱. پرهیز از یبوست.
۲.پرهیز از حمام زیاد.
۳.پرهیز از حرکات و ورزشهای سنگین.
۴.پرهیز از نزدیکی زیاد خصوصا در اوائل حاملگی و اواخر آن و مخصوصا در حاملگی اول.
۵.پرهیز از زمین خوردن و ضربت خوردن.
۶.پرهیز از پرخوری و کم خوری.
۷.پرهیز از غم و اندوه خصوصا در زیر یک و نیم ماه و بالای هشت ماه.
۸.پرهیز از خوشحالی شدید، صداها و بوهای شدید.
۹.پرهیز از نشاندن طفل دیگر بر شکم.
۱۰.پرهیز از فصد، حجامت، اسهال و قی مگر در صورت ضرورت.
۱۱.پرهیز از هر چه باعث سقط است خصوصاً زیر ۱.۵ ماه وبالای ۸ ماه.
۱۲.پرهیز از برداشتن اشیاء سنگین.
۱۳.پرهیز از دویدن و کوبیدن اشیاء به سرعت و قوت که جنین تکان شدید بخورد.
۱۴.پرهیز از برداشتن بار سنگین بر شکم یا پشت یا پهلو.
۱۵.پرهیز از مالیدن روغن به سر.
۱۶.پرهیز از فریاد زدن.
بایدها:
۱.لینت مزاج باید وجود داشته باشد که بهترین ملینات سوپهای چرب است.
۲.ورزش معتدل و پیاده روی ملایم.
۳.افزایش حمام رفتن نزدیک زایمان.
۴.پوشاندن زیر دنده‌ها با پارچه نرم.
۵.مالیدن روغنهای قابض گرم معطر برشکم.
خوردنی های مناسب برای زنان باردار:
۱.میوه‌ها: مویز، به، سیب میخوش، گلابی، بادام، انار.
۲.غذاها: نان خوب و برشته، شورباهای دارای زیره.
۳.مصرف ملینات.
۴.گوشت بره یکساله.
ملینات مناسب برای زنان باردار:  (بهتر است در این مورد با متخصص طب سنتی مشورت شود)
۱.غذاهای مناسب و سوپ‌های چرب.
۲.اگر نشد:
• شیرخشت
• فلوس خیار شنبر و روغن بادام
• ترنجبین با گلاب
ملینات مضر برای زن حامله:
۱.گل بنفشه
۲. گل ختمی
۳.خبازی
۴.هر چه ضعیف کننده قلب باشد.
۵.هر چه ضعیف کننده معده باشد.
۶.هر چه باعث سقط شود.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 3 = 1