ابی و صورتی فارغ از جنسیت

آبی و صورتی فارغ از جنسیت آن …

عمولاً هنگام خرید برای نوزاد یا کودک ، لباس های رنگ آبی را برای پسر انتخاب می کنیم و لباس های صورتی رنگ را برای دختر .

اما به راستی این قانون نانوشته را چه کسی ابداع کرده است؟

آیا این کلیشه های جنسیتی برخی تفاوت های زیست شناختی میان دختر و پسر را بازمی تابانند یا آنها در بستر فرهنگ ساخته می شوند؟

ابی و صورتی

این بستگی دارد به این که چه کسی به این پرسش پاسخ دهد.

دهه پنجاه قرن بیستم نوعی آشفتگی و هرج و مرج در رنگ لباس های کودکان مشاهده می شود .

هیچ نوع سمبل سازی برای رنگ های مربوط به هر جنس در هیچ جایی نبوده است؛ هنجارهای اجتماعی برای انتخاب رنگ صورتی دخترانه و آبی پسرانه،

در قرن بیستم درایالات متحده آمریکا به وجود آمد و در واقع هیچ رابطه ای میان تفاوت های میان رنگ مطلوب دختر یا پسر وجود ندارد.

” کتاب های کودک، اطلاعیه های تولد کودک، و کارت های تبریک، هدایا، و نیز مقالات روزنامه ها از اوایل دهه اول قرن بیستم نشان می دهند که صورتی به همان اندازه ای که به پسران اختصاص یافته به همان میزان هم به دختران اختصاص یافته است.

مثلاً در نسخه ای از مجله ای تجاری در مورد تولیدکنندگان لباس نوزادان در ماه ژوئن ” تنوع بسیاری در این رابطه وجود دارد، اما به طور کلی قانون پذیرفته شده این است که صورتی برای پسر و ابی برای دختر به کار رود. دلیل این که صورتی بیشتر برای پسر انتخاب می شود این است که صورتی رنگی قوی تر است پس برای پسرها مناسب تر است؛ در حالی که آبی لطیف تر است و برای دختر زیباتر است.”
در سال ۲۰۰۷ نتیجه مطالعه ای نشان داد که زنان و مردان ممکن است در اثر فرهنگ و زیست شناسی بدن شان به بخش های خاصی از طیف رنگی علاقمند باشند.

قانون صورتی برای دختران و ابی برای پسران بعد از جنگ جهانی دوم در دوران مدرن قوت گرفت، و تا دهه هشتاد گسترش یافت؛ اما رعایت شدید قانون آبی برای پسر و صورتی برای دختر شگرد بازاریابی است.  اگر خرده فروشان بتوانند شما را قانع کنند که مطابق هنجار جنسیتی عمل کنید ؛ به این معنا است که شما محصول خاصی- اعم از مواد آرایشی بهداشتی، جراحی زیبایی و رنگ صورتی و آبی لباس و…- را بخرید، جزئی از این هنجار بودن برای همه ما مهم است و سازوکاری بازاریابانه است .

همه شواهد نشان می دهد که امروز ما کودکان را بیش از صدوپنجاه سال پیش با جنسیت جدا می کنیم، در حالی که زمان تولد نوزاد، لباسی به رنگ سفید به او می پوشانند. متعلقات رنگی برای هر جنس محصول قرن پیش و قرن حاضر است و ریشه در فرهنگ دارد. ” اما اگر شما هیچ دلیلی برای اثبات این تعلقات رنگی ندارید و هیچ دلیل زیست شناختی هم ندارید؛ پس این ها همه ساختگی است”. زیرا دقیقاً در یک قرن پیش طرز تفکر درست برعکس بوده؛ یعنی آبی برای دختر و صورتی برای پسر!

                                                                                       رنگ ها جنسیت ندارند….

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here