جواهری در درون بیابان + تصاویر

“وادی قلت”، نام منطقه ای باستانی در کرانه باختری رود اردن و نزدیک دریای سیاه بوده و متعلق به قرن چهارم میلادی می باشد که توسط مسیحیان ارتدکس رومی ساخته شده و به عنوان جواهری در درون بیابان شناخته شده است.

jewelry-inside-the-wilderness-pictures

وادی قلت در کرانه باختری رود اردن

jewelry-inside-the-wilderness-pictures

وادی قلت در کرانه باختری رود اردن

jewelry-inside-the-wilderness-pictures

وادی قلت در کرانه باختری رود اردن

jewelry-inside-the-wilderness-pictures

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here