رودخانه رنگین کمان کانو کریستال، زیبا ترین رودخانه جهان

 کانو کریستال رودخانه ای در کلمبیا در سیرا دلا ماکارنا است. در بیشتر سال، کانو کریستال از رودخانه های دیگر غیرقابل تشخیص است. بستری از سنگ که با خزه های سبز پوشیده شده و از زیر آب سرد و زلال آن قابل مشاهده است. با این حال، یک دوره کوتاه زمانی در هر سال، شگفت انگیزتری تغییر و تحول رخ می دهد: رودخانه پر از رنگ های شاد و پرجنب و جوش می شود.

در یک دوره کوتاه بین فصل های مرطوب و خشک، سطح آب به اندازه کافی پایین می آید که خورشید بتواند خزه ها و جلبک های کف رودخانه را گرم کند و این گرما منجر به رشد انفجاری شکوفه ها می شود. گونه منحصربفردی از گیاهان که کف رودخانه کشیده می شوند و «Macarenia clavigera» نامیده می شوند و قرمز روشن ایجاد می کنند. این رنگ قرمز با لکه های زرد و سبز ماسه، آبی آب و هزاران سایه دیگر در این بین متعادل می شود. این پدیده در یک دوره کوتاه بین فصول برای چند هفته از سپتامبر تا نوامبر اتفاق می افتد. کانوکریستال که رودخانه پنج رنگ نیز نامیده می شود را می توان زیباترین رودخانه جهان نامید.

کانوکریستال در منطقه ای دورافتاده قرار دارد که دسترسی به آن از طریق جاده آسان نیست. این منطقه چندین سال به دلیل فعالیت های تروریستی در منطقه و نگرانی های اثرات محیط زیستی توریسم به روی گردشگران بسته شد و دوباره در سال ۲۰۰۹ به روی بازدیدکنندگان باز شد و امروزه چندین آزانس توریست کلمبیایی گرشگران را به لا ماکارنا می آورند و از آنجا با یک سفر کوتاه به پارک ملی که کانوکریستال در آن قرار دارد، می برند.

rainbow-river-kano-crystal-the-most-beautiful-river-in-the-world

 کانو کریستال رودخانه ای در کلمبیا در سیرا دلا ماکارنا است

  rainbow-river-kano-crystal-the-most-beautiful-river-in-the-world

 rainbow-river-kano-crystal-the-most-beautiful-river-in-the-world

 کانو کریستال دارای بستری از سنگ است که با خزه های سبز پوشیده شده 

 rainbow-river-kano-crystal-the-most-beautiful-river-in-the-world

  rainbow-river-kano-crystal-the-most-beautiful-river-in-the-world

کانوکریستال در منطقه ای دورافتاده قرار دارد که دسترسی به آن از طریق جاده آسان نیست

  rainbow-river-kano-crystal-the-most-beautiful-river-in-the-world

 rainbow-river-kano-crystal-the-most-beautiful-river-in-the-world

در بیشتر سال، کانو کریستال از رودخانه های دیگر غیرقابل تشخیص است

 rainbow-river-kano-crystal-the-most-beautiful-river-in-the-world

 rainbow-river-kano-crystal-the-most-beautiful-river-in-the-world

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here